HOT NIEUWS!!
Zojuist is bekendgemaakt, dat provincie en gemeente Oldambt hun handtekening hebben gezet voor het definitief beschikbaar stellen van de gelden, die benodigd zijn om de PIETER SMITBRUG te kunnen gaan bouwen!
Vanaf 2013 is hieraan gewerkt. Nu kunnen de benodigde vergunningen worden geregeld om binnen afzienbare tijd te kunnen gaan bouwen. Het wordt een prachtige 80 m. lange voet- fietsbrug.
De klankbordgroep (gevormd door vertegenwoordigers van de provincie, architect, aannemers, Blauwestad , ons wijkplatform en bewoners van de Dassenwissel) zijn hierover afgelopen woensdagavond al op de hoogte gesteld.
Op 27 maart a.s. zal voor alle belangstellenden een voorlichtingsavond gehouden worden.
Het wijkplatform is erg blij met dit nieuws!
Het wijkplatform.

 

Hierbij het artikel in het Dagblad van het Noorden over de Blauwe Loper.

Fietsbrug over A7 wordt langste van Nederland

De provincie Groningen krijgt er een iconisch bouwwerk bij. Tussen Blauwestad en Winschoten-Noord wordt de langste fiets- en wandelbrug van Nederland aangelegd.

Met een lengte van circa 800 meter mag de fiets- en wandelbrug met recht een opvallend bouwwerk worden genoemd. De provincie en de gemeente Oldambt hebben 6,5 miljoen euro klaarliggen om het bouwwerk te realiseren.
Op een aantal gedeeltes van het traject is het stijgingspercentage 2,5 procent. ,,Dat is direct het maximum percentage dat de landelijke fietsbond hanteert”, weet Johan Koopmans, directeur Blauwestad.

6 miljoen

De fiets- en wandelbrug wordt in principe 3,50 meter breed, maar Koopmans hoopt dat geïnteresseerde bedrijven in staat zijn om voor de ruim 6 miljoen euro een weggedeelte van maximaal 5 meter aan te leggen. In noodgevallen kan de brug gebruikt worden voor ambulancevervoer. ,,Alleen in acute gevallen voor mensen op de brug”, legt Koopmans uit. ,,Het wordt in principe geen verkorte verbinding voor hulpverleningsdiensten tussen Winschoten en Blauwestad.”

Koopmans verwacht als Provinciale Staten en de gemeenteraad van Oldambt akkoord gaan met de miljoeneninvestering, in het najaar duidelijk is wie de brug gaat aanleggen. Volgend jaar kan dan een begin worden gemaakt met de bouw.

Er zal het een en ander worden gevraagd van de bouwer. Zo moet een deel van de fiets- en wandelbrug op palen worden gebouwd. Dat is het gedeelte bij het Oostereinde, de parallelweg langs de A7. Dat gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur.

Betonnen bak

Het is mede de reden dat het bouwwerk ruim een miljoen euro duurder uitvalt dan vooraf was gedacht. ,,Ook het verleggen van een gasleiding in de buurt van de dijk bij het Winschoterdiep gaat veel geld kosten.”

De brug krijgt boven de A7 een hoogste punt van 5,10 meter. Het gedeelte over het Winschoterdiep is een beweegbaar deel, waardoor bij het passeren van grote schepen wandelaars en fietsers halt moeten houden. Koopmans zegt dat de fiets- en wandelbrug met duurzame materialen moet worden aangelegd. ,,We willen absoluut geen betonnen bak. Het moet een iconisch bouwwerk worden, zodat passanten met open mond staan te kijken.

FANTASTISCH BERICHT!
De werkgroep BLAUWE LOPER bestaande uit Dorpsbelangen Blauwestad en wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei zijn zeer content met het feit dat er voor de Blauwe Loper groen licht is gegeven door de provincie en Gemeente Oldambt.
Financieel is de brug nu geregeld.
Nu volgas door naar de realisatie van de brug.
Zal best nog tijd vergen, maar de eerste belangrijke stap is na 3 1/2 jaar nu eindelijk gezet.
Een snelle verbinding tussen de Parkwijk en de Blauwestad wordt nu werkelijkheid.
Bedankt Provincie, Gemeente Oldambt, de ambtenaren van de Provincie en Gemeente, waar mee een prima contact werd onderhouden, voor jullie inzet!
foto met logo Blauwe Loper Hoorntjesweg 1

 

JUISTE BERICHTGEVING BLIJFT MOEILIJK!
In het bijgevoegde artikel staat betreffende de voet/fietsverbinding De BLAUWE LOPER helaas weer een onjuiste opmerking.
Architect Bauke Tuinstra vermeldt nav de vraag of de Blauwe Loper er wel komt: “Daar gaat de gemeente Oldambt over”.)
Dat is maar voor een klein deel waar, omdat de gemeente Oldambt alleen over de aanlandingsplaats aan het eind van de Hoorntjesweg gaat.(Ongeveer € 500.000,- voor de aanlandingsplaats en ongeveer € 500.000,- voor een goede fietsverbinding naar de Blauwe Loper. Van dat geld zijn de Hoortjes- en Ludensweg al vernieuwd.)
De rest is voor de Provincie. Ongeveer € 5.000.000,-.
Zoals het nu lijkt, moeten eerst de problemen met de omliggende gemeenten betreffende de woningbouw opgelost worden, voordat de brug gebouwd gaat worden.
Eén ding scheelt: De fietsknooppunten 54 en 56 tussen de Hoorntjesweg en de Bovist zijn al op diverse informatie panelen aangegeven. (Wel voorlopig een rubberbootje meenemen om over te kunnen steken.)

 20160812_132304 Blauwe Loper 01 ~DSCF6923

 

Mooi burgerintiatief.

De heer Ruiter is met enkele buurtgenoten druk bezig de trottoirs in de Hermelijnlaan bij hem de buurt samen met enkele buurtgenoten netjes te maken!
Het ziet er weer keurig uit!

Bedankt voor jouw inzet!

IMG-20160816-WA0001

(De foto is met toestemming van de heer Ruiter geplaatst.)

 

 

 

BRIEF WERKGROEP BLAUWE LOPER.

Naar aanleiding van de berichten in het DvhN heeft de werkgroep Blauwe Loper de volgende brief naar Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten/B&W Gemeente Oldambt en Gemeenteraad Oldambt gestuurd


Gedeputeerde Staten van Groningen

Martinikerkhof 12 9712 JG Groningen

i.a.a. Provinciale Staten, het College van Burgemeester en Wethouders Oldambt en de Gemeenteraad Oldambt Winschoten, 22 juni 2016

Onderwerp: Blauwe Loper. Geacht College,

De werkgroep Blauwe Loper – bestaande uit leden van het wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei en bewonerscommissie van de Blauwestad spreekt middels deze brief haar grote zorg uit over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de realisering van de Blauwe Loper. We krijgen sterk de indruk dat het project in een impasse is geraakt, als gevolg van het aantreffen van ondergrondse leidingen en de extra kosten die daaruit voortvloeien. Van meet af aan heeft voornoemde werkgroep zich ingezet bij de ontwikkeling van de Blauwe Loper. Als werkgroep onderkent zij het grote belang van een snelle voet/fietsverbinding tussen de Parkwijk en de Blauwestad. De fietsafstand tussen Winschoten en Blauwestad wordt door de brug met de helft verminderd, waardoor het voor de inwoners van Parkwijk/Kloostervallei aanzienlijk gemakkelijker wordt om op een mooie dag naar Blauwestad te gaan Bovendien ontstaat er een rechtstreekse voet/fietsverbing tussen de Blauwestad en o.a. De Klinker, Jumbo, Aldi, scholen (OBS De Kleine Dollard,CBS De Vossenburcht, Ubbo Emmius, Dollard College) en het centrum van Winschoten.

Reeds in een vroeg stadium werd de werkgroep door de Provincie geïnformeerd over de voortgang tot de totstandkoming van de Blauwe Loper. Voordat er een openbare voorlichting over de Blauwe Loper aan belangstellenden van onze wijk en bewoners van de Blauwestad werd gegeven, mocht de werkgroep actief meedenken en haar mening geven over de te presenteren plannen. Het wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei daarboven heeft haar nek financieel uitgestroken door op de dijk ter hoogte van de Hoorntjesweg een met ledverlichting geplaatste pijl – wijzend richting Blauwestad – te plaatsen, die zij de EERSTE PIJLER heeft genoemd. Tevens zijn er langs de dijk tussen de Molen- en Beersterbrug een 8- tal panelen geplaatst, waarvan 2 panelen betrekking hebben op de Blauwestad en Blauwe Loper. Dit in het kader van een LEADER- project. De teksten op deze 8 panelen zijn o.a geschreven door medewerkers van de Blauwestad en de Provincie.

De Werkgroep Blauwe Loper verzoekt u hierbij dringend de mogelijkheden te onderzoeken om de Blauwe Loper (zoals ook beschreven in de ontwerpplannen van de Blauwestad) doorgang te laten vinden ondanks de huidige financiële problemen.

Met vriendelijke groet, Werkgroep Blauwe Loper.

 

ARTIKEL OVER BLAUWE LOPER IN DVHN.
Artikel in het Dagblad van het Noorden.

Wie het snapt, mag het zeggen.
Is de gemeente Oldambt ineens omgedraaid?
Waarom hebben we als wijkplatform en dorpsbelangen Blauwestad jarenlang keihard meegedacht en gewerkt
om te komen tot de realisatie van de Blauwe Loper?
Waarom een discussie over 5 of 3,5 meter breedte, terwijl 3,5 m. al lang in beeld is?
Waarom twijfelen aan het nut, terwijl:
1) De fietsafstand tussen bijv. De Watersnip en de scholen met
de helft verkort wordt?
2) Er een snelle toegang tot het Havenkwartier en bijv strand Zuid
ontstaat?
3) Dit toeristisch fietsverkeer via een knooppunt bij de Hoorntjesweg
     heel snel de Blauwestad en de activiteiten daar kunnen bereiken.
4) Eén ding is zeker: De verlichte pijl op de dijk (DE EERSTE
     PIJLER) mag nog tot 2019 op de dijk blijven staan en gaat ook
     niet eerder daar weg, totdat de brug klaar is.

~DSCF6919 ~DSCF6935Fietsbrug DvhN21062016