Dat is het zeker, want de kinderknutselclub is afgelopen week opgeheven.
Twee jaar geleden heeft het wijkplatform geconstateerd, dat het goed zou zijn, als de kinderen van groep 3 t/m 7 één keer in de maand op de woensdagmiddag naar een knutselactiviteit zouden kunnen komen in ’t Parkholt.
De kinderen werden aan het knutselen gezet door de GOLDEN GIRLS of te wel de dames, die hiervoor al veel energie in de voorbereiding hadden gestoken.
Begonnen met een paar kinderen, groeide het vorig jaar uit tot rond de 15 kinderen.
’t Parkholt (de hal) werd hiervoor te klein en we mochten verder in de hal van De Kleine Dollard. Peter Vos, hiervoor nog heel erg bedankt!
Toch kwamen er gedurende het jaar steeds minder kinderen.
We zijn met hen in mei nog als laatste activiteit naar de speeltuin aan de Kastanjelaan geweest.
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van de GOLDEN GIRLS.
Dames, jullie waren toppers! Grote bewondering, hoe jullie telkens weer andere activiteiten wisten te bedenken en daar in de kinderen met veel enthousiasme begeleiden.
Het wijkplatform is hier erg dankbaar voor!
Jan Heeringa