Het wijkplatform kan gezien worden als een brug, die bewoners en instanties met elkaar verbindt, wanneer een bewoner problemen ondervindt met een instantie.
Het wijkplatform lost niet op, maar kan wel – door haar vele contacten met allerlei instanties – meehelpen en bemiddelen bij het oplossen.

Heeft u een probleem, waar u niet uit komt, laat het wijkplatform dit dan weten via: parkwijk.winschoten@gmail.com

probleem oplossen