De fontein (zoals door één van onze vrienden terecht is gemeld) is opnieuw uitgeschakeld.
Doordat tijdens het spuiten enorm veel water verdampt, zakt de waterstand snel.
Overigens – geeft de gemeente aan – staat de circulatiepomp gewoon aan, zodat de vissen voldoende zuurstof in het water blijven behouden.

vijver 1